Dumitru Ciobanu: Grigore Plămădeală


Inaugurată recent, în sala de conferinţe a Bibliotecii Naţionale Chişinău, expoziţia pictorului şi graficianului Grigore Plămădeală, constituie nu doar o etapă în prodigioasa-i activitate de creaţie, dar şi o asidue muncă de laborator. Această expoziţie, avea să menţioneze dl Anatol Rurac, Preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova, mai este şi rodul unui pelerinaj de documentare prin România, maestrul călătorind de mai multe ori pe jos prin Ţară, ajutându-ne şi pe noi, cei care nu avem atâta cutezanţă, să admirăm frumuseţile naturii fraţilor noştri de peste Prut.
 
Într-adevăr, citind doar titlurile numeroaselor lucrări, te pătrunzi de valoarea locurilor istorice importante pentru tezaurul spiritual românesc. În acest sens vom menţiona, mai ales, tablourile “Valea Prahovei”, “Castelul Peleş”, “Sinaia” şi, în special, seria de schiţe “Mănăstirile Moldovei istorice”.
 
Absolvent al Colegiului de Arte Plastice “Alexandru Plămădeală”, promoţia anului 1967, Grigore Plămădeală, membru al Uniunii Artiştilor Plastici, iniţial a studiat ceramica, artele populare aplicate şi, îndeosebi, arta covoarelor moldoveneşti. În acest ultim domeniu a adus o contribuţie substanţială, lucrând ani la rând în calitate de pictor la fabrica de covoare din Congaz. Bun cunoscător al covorului popular moldovenesc, maestrul a elaborat o serie de schiţe originale, multiplicate la acea întreprindere, renumită pe vremuri. Unele dintre ele au fost achiziţionate de Muzeul Republican de Arte Plastice, fiind prezentate şi în cadrul expoziţiilor internaţionale de artă populară. Spre regret, astăzi, când în republică nu mai funcţionează nici o fabrică de profil, schiţele lui Grigore Plămădeală au rămas doar ca o frumoasă amintire.
 
Era firesc deci ca în creaţia de mai târziu artistul să se simtă ataşat de genul graficii, anterior studiind procedeul tehnic de acvatintă şi acvaforte în atelierul regretatului Sofronie Ţurcanu. Azi, în această tehnică dificilă, la noi, nu mai lucrează nimeni în afară de maestrul Grigore Plămădeală.
 
Influenţa graficii se resimte şi în picturile prezentate în cadrul actualei expoziţii, imprimându-le o ţinută sobră, laconică. Căutările continue de subiecte şi modalităţi de exprimare artistică, la un moment dat, îl determină pe artist să experimenteze virtuţile, anterior necunoscute, ale guaşelor preparate din pigmenţi minerali, gumă arabică şi clei special, obţinând efecte cromatice de o rară claritate şi frumuseţe. Aceste picturi nu-şi pierd din prospeţime şi tenacitate pe durata timpului, pot concura cu operele interpretate tradiţional în ulei.
 Experimentând cu diferite materiale, lucrând în mai multe genuri de artă plastică, Grigore Plămădeală rămâne fidel vocaţiei sale – peisajul, fie citadin sau rural, ne apropie sufleteşte, pe noi, românii de pe ambele maluri ale Prutului, amintindu-ne că suntem o apă şi un pământ.
 
Dumitru  C i o b a n u
  Aprilie  2006
Copyright © 2019 arta.md Toate drepturile rezervate.       Webdesign: sGallery